Poslanie a vízia

Poslanie a vízia

Haldu Groep: most medzi zamestnancami a zamestnávatel’mi

Hl’adanie, spájanie a kombinácia ponuky a dopytu: Haldu Groep vytvára priamy, poctivý, profesionálny a finančne atraktívny most medzi zamestnávatel’mi a odborníkmi v stavebníctve, strojárskom a automobilovom priemysle. 100% certifikované, 100% koordinované a predovšetkým, 100% profesionálne i osobné.

Naše motto? Sme tu pre zamestnancov!

Sme užitoční, čestní, spol’ahliví a sledujeme najnovšie trendy. Je logické, že stále viac a viac odborníkov chce pracovat’ pre nás a najlepšie hodnotení zamestnávatelia nás žiadajú o vyhl’adávanie a výber vhodných zamestnancov.

Sme tu pre zamestnancov

 • Individuálna starostlivost’

  Úvodne individuálne oboznámenie, starostlivost’ a hodnotenie.

 • Výplata načas

  Platíme načas a každý týždeň. Super, však?

 • Technika

  Certifikované nástroje

  Vždy vysokokvalitné nástroje, v prípade potreby ich náhrada.

 • Építőmérnöki munkák

  Profesionálne vzdelávanie

  Využite platené vzdelávanie vd’aka nášmu spôsobu vzdelávania.

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Vytvorte JobAlert a získajte posledné voľné miesta!

Registrovať