O nás

Sme tu pre personál

Haldu Groep: most medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Hľadanie, spájanie a kombinovanie ponuky a dopytu.

Pomáhame
Ponúkame flexibilných odborníkov na prácu v stavebníctve, strojárskom a automobilovom priemysle.

Partnerstvá
Zameriavame sa nielen na zamestnancov, ale predovšetkým na proces sprodstredkovania práce ako celku.

Účinnost’ a efektívnost’
Načúvame želaniam zákazníkov, aby sme flexibilne obsadili ponúkané vol’né pracovné miesta.

Haldu Groep: certifikovaní od hlavy po päty

Ako zamestnávatel’ chcete najímat’ pracovníkov s pokojnou mysl’ou. Bezpečnost’ a spol’ahlivost’ sú najdôležitejšie. Preto sme plne certifikovaní v súlade so všetkými platnými normami. Zamestnávatelia v oblasti stavebníctva, technického a automobilového priemyslu majú záruku, že pri fiškálnej a právnej spolupráci s Haldu Groep im nikdy nebude hrozit’ udelenie pokuty od inšpekcie alebo zo strany finančného úradu. Stručne povedané, umiestňovanie pracovníkov je v súlade s holandskými pravidlami a predpismi, takže môžete t’ažit’ z bezpečnej a spol’ahlivej práce vykonanej zamestnancami vyslanými z Haldu Groep.

Haldu tím je vždy pripravený konat’

Pri nábore a výbere pracovníkov do stavebníctva, technického a automobilového priemyslu je všetko založené na osobnom a profesionálnom kontakte s tímom Haldu Groep. Tím tvoria špecialisti z viacerých oblastí. Tu sa o nich stručnosti dozviete viac.

Potrebujete podnikateľskú radu?
S radosťou vám poradíme o možnostiach

T. +31 (0) 24 397 75 36
E. zakelijk@haldugroep.nl