Hl’adáme betonárov

Hl’adáme betonárov

Haldu Groep hl’adá motivovaných betonárov! Chceli by ste pracovat’ v stavebníctve bv Holandsku? Zvyšovat’ svoje odborné skúsenosti a zarábat’ slušne peniaze? Potom ste na tej správnej adrese – u nás!